Arménie Arménie

Oficiální název: Arménská republika (Hajastani hanrapetutjun)
Hlavní město: Jerevan (1,3 mil. obyv.)
Státní zřízení: prezidentská republika
Náboženství: arménská apoštolská církev (94,7 %), jiné křes. církve (4 %), Jezídi (1,3 %), malá Židovská komunita a vyznavači sunnitského Islámu
Úřední jazyk: arménština
Časový posun: GMT +4 hodiny

Lokality v Arménii

Arménie - zájezdy od 9 750 Kč

O ARMÉNII


Arménie leží na Kavkaze bez přístupu k moři. Na severu hraničí s Gruzií (164 km), na východě s Ázerbájdžánem a de facto nezávislou republikou Náhorní Karabach (566 km), na jihu s Íránem (35 km) a na západě s ázerbájdžánskou exklávou Nachičevan (221 km) a Tureckem (268 km).

Arménská vysočina patří k dávným centrům lidské civilizace osídlené od paleolitu. Arménské království jako první státní útvar na světě přijalo roku 301 křesťanství za státní náboženství. Od 17. století bylo území rozděleno mezi Tureckem a Persií. Povstání Arménů proti Turkům v 18. a 19. století, pokusy Ruska o dobytí thoto území v letech 1828 a 1878, masakry, kterých se opakovaně dopouštěli Turci a Kurdové na Arméncích (1895-1897, 1914-1915) a deportace vedly ke zdecimování Arménců. V roce 1920 byla část Arménie připjena k Sovětskému svazu a zbytek zůstal součástí Turecka. V roce 1991 získala Arménie nezávislost na Sovětském svazu a stala součástí SNS.

Spor o Náhorní Karabach: Náhorno-karabašská autonomní oblast ustavená v r. 1923 a spadající pod Ázerbajdžán vyhlásila v r. 1991 nezávislost na Ázerbajdžánu. V letech 1992 až 1994 probíhala o Náhorní Karabach otevřená válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem, která zasáhla citelně i civilní obyvatelstvo. V současnosti trvá mezi oběma stranami příměří a přes několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN je 16 % ázerbájdžánského území, na kterém funguje Náhorno-karabašská republika, okupováno. Náhorno-karabašská republika je na Ázerbájdžánu de facto nezávislá, de iure však není nikým (ani Arménií) mezinárodně uznaná. Několikero mezinárodních jednání v posledních letech zatím na situaci nic nezměnilo. Arménie požaduje uznání nezávislosti Náhorního Karabachu, zatímco Ázerbájdžán požaduje vyklizení Armény okupovaných území. Toto druhé stanovisko podpořil i Evropský Parlament.

Do Arménie zasahuje horské pásmo Malého Kavkazu a vysokohorské pohoří Ararat, kde se také nachází nejvyšší hora Arménie (Aragac, 4090 m. n. m.). Kvůli suchému létu a zimě téměř bez sněhu zde převládají polopouštní a stepní vegetace; řídké lesy pokrývají pouze sedminu území. Kvůlu hornaté krajině je vytváření zemědělských oblastí obtížné. V roce 1988 zemi postihlo silné zeměstřesení.
Přes 90 % obyvatelstva se řadí k arménské ortodoxní církvi. Kurdové žijící na západě praktikují zoroastrismus a šamanismus. Většina Ázerbajdžánců, vyznávajících islám, utekla během konfliktu do Ázerbajdžánu.

Arménie - zájezdy od 9 750 Kč

Nejnovější recenze Arménie

Všechny recenze Arménie