Bulharsko Bulharsko

 • Cestovní doklady

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

  Turisté používající na území Bulharska motorové vozidlo musí mít řidičské oprávnění, technický průkaz o stavu vozidla a tzv. zelenou kartu. Pokud by se jednalo o zapůjčené nebo firemní vozidlo, musí řidič předložit také plnou moc od majitele vozidla (s překladem v bulharštině nebo některém světovém jazyku, nejlépe angličtině) a jednoznačně doložen vztah k zapůjčenému vozidlu. V opačném případě nemusí být povolen ani vjezd na území země.

 • Víza

  Od 1. 1. 2007 je ze strany Bulharska uplatňován volný pohyb občanů EU. Při vstupu do Bulharska není již na občanech EU požadováno prokazování dostatečného množství peněžních prostředků pro pobyt.
  Vstup a pobyt občanů EU jsou upraveny Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v Bulharsku, podle něhož má občan EU hodlající v Bulharsku pobývat déle jak 3 měsíce povinnost se dostavit na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství „Migrace“ při Policejním ředitelství Ministerstva vnitra) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit buď např. pracovní poměr nebo studium na území Bulharska a dále prokázat, že je zdravotně pojištěn a disponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků. Registrační povinnost do 5 dnů po vstupu, která platila univerzálně do 31. 12. 2006, se na občany EU již nevztahuje.

 • Celní a devizové předpisy

  Celní předpisy Bulharska odpovídají v zásadě českým, bezcelní dovoz je limitován následovně:

  - výrobky z tabáku: max. 200 ks cigaret, doutníků do 30 g váhy/ks 100 ks, 50 ks nad 30 g/kus, 250 g tabáku

  - 1 l alkoholu, 2 l destilovaných nápojů do 22% alkoholu v obsahu, 2 l šumivých nebo nešumivých vín

  - 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje, 40 g extraktu z čaje

  - parfémy do váhy 50 g, toaletní vody 250 ml

  - v případě léčiv druh a množství odpovídající osobní potřebě

  Celková hodnota zboží pro vlastní potřebu dováženého do Bulharska nesmí překročit 100 USD (u občana mladšího 16 let 50 USD).

  Výměna valut není v Bulharsku nutností. Směňování je možné na hraničních přechodech, ve městech i vesnicích. Překračuje-li celková suma dovážených nebo vyvážených valut 8 000 BGL, je třeba valuty celně deklarovat při vstupu/opuštění země.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko/cestovani/index.html)