Bulharsko Bulharsko

  • Fauna

    V nižších oblastech jsou obvyklými stejná zvířata, jako v našich lesích, tedy divoká prasata, lišky, jeleni, srnci a zajíci. Ve vyšších polohách se objevují tetřevi, kamzíci a mufloni, Bulharsko je proto častým cílem myslivců. Dovoz loveckých trofejí podléhá zvláštním celním předpisům. Je přísně zakázán vývoz předmětů pocházejících nebo vyrobených ze zvířat volně žijících a všech živých zvířat bez speciálního povolení. V roce 1991 Bulharsko podepsalo mezinárodní dohodu CITES, která se týká zákazu obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin. Při porušení tohoto zákona hrozí trestní stíhání, proto se rozhodně nedoporučuje, vybírat si výše uvedené jako suvenýr.

    Mnoho druhů vodních a bahenních ptáků včetně těch ohrožených žije v oblasti rozsáhlých vodních ploch a bažin u městečka Durankulak. Velké množství chráněné zvěře najdete v Národním parku Zlaté písky. Na jeho chráněném území leží rozsáhlý a velmi oblíbený hotelový komplex. Známý turistický resort Rusalka je součástí přírodní rezervace Taukliman, která je domovem pro vzácné druhy ptáků a plazů. K městu Burgas přiléhají 3 velká jezera, která vytváří největší mokřinovou lokalitu v Bulharsku. Jedná se o velmi cennou ornitologickou oblast, hnízdiště ptáků, jako jsou pelikáni, ibisové nebo volavky. V okolí řeky Ropotamo se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace. Chrání vzácné druhy ptáků, želv a hadů, ryb, žijí zde i vlci a šakali. Charakter místa lehce navozuje dojem subtropického klimatu. Nedotčenou podobu přírody zachovává také rozlohou největší přírodní park v Bulharsku, Strandža. Tato oblast je bývalou součástí pohraničního pásma s omezeným přístupem. Turisticky atraktivním delfináriem se může pochlubit město Varna. Ve vodách Černého moře je možné spatřit také delfíny nebo tuleně.

    V Bulharsku se můžete setkat i s některými nebezpečnými druhy zvířat. Obývají převážně oblasti horských lesů. Můžete zde zahlédnout rysy, medvědy nebo vlky. Největší riziko představují hadi, jejichž výskyt je v Bulharsku poměrně hojný, stejně tak i počet jejich druhů.