Bulharsko Bulharsko

 • Cestovní doklady

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

  Turisté používající na území Bulharska motorové vozidlo musí mít řidičské oprávnění, technický průkaz o stavu vozidla a tzv. zelenou kartu. Pokud by se jednalo o zapůjčené nebo firemní vozidlo, musí řidič předložit také plnou moc od majitele vozidla (s překladem v bulharštině nebo některém světovém jazyku, nejlépe angličtině) a jednoznačně doložen vztah k zapůjčenému vozidlu. V opačném případě nemusí být povolen ani vjezd na území země.

 • Víza

  Cestovní vízum není vyžadováno při pobytu do 3 měsíců, pouze však v případě turistického účelu cesty. Pokud je důvodem odcestování např. pracovní pobyt, podnikání či studium nebo délka pobytu překročí 3 měsíce, musí návštěvník země požádat o vízum zastupitelský úřad Bulharska. Do 5 dnů od překročení státní hranice je nutné splnit přihlašovací povinnost.

  Tzv. statistické karty s údaji, zda cizinec bude na území Bulharska pobývat nebo jím tranzitovat, přestaly být vydávány v červenci roku 2003. Nadále platí pouze pro cizince, kteří cestují s osobní zbraní.

  Na hraničním přechodu obdržíte razítko do cestovního dokladu, pokud však doložíte pouze tranzit Bulharska, jste povinni překročit státní hranice do 24 hodin.

  Překročení dovolené délky pobytu je trestáno vysokou pokutou či zákazem návštěvy BR na určitý čas.

  Při vstupu na území Bulharska musíte prokázat nutné finanční prostředky na výdaje spojené s pobytem a také opuštěním země.

  V místě svého pobytu je pak do 5 dnů třeba nahlásit se na příslušném oddělení místní policie, hotely a jiná ubytovací zařízení splní tuto povinnost za vás, taktéž ubytovatel, v případě, že využijete ubytování v soukromí.

 • Celní a devizové předpisy

  Celní předpisy Bulharska odpovídají v zásadě českým, bezcelní dovoz je limitován následovně:

  - výrobky z tabáku: max. 200 ks cigaret, doutníků do 30 g váhy/ks 100 ks, 50 ks nad 30 g/kus, 250 g tabáku

  - 1 l alkoholu, 2 l destilovaných nápojů do 22% alkoholu v obsahu, 2 l šumivých nebo nešumivých vín

  - 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje, 40 g extraktu z čaje

  - parfémy do váhy 50 g, toaletní vody 250 ml

  - v případě léčiv druh a množství odpovídající osobní potřebě

  Celková hodnota zboží pro vlastní potřebu dováženého do Bulharska nesmí překročit 100 USD (u občana mladšího 16 let 50 USD).

  Výměna valut není v Bulharsku nutností. Směňování je možné na hraničních přechodech, ve městech i vesnicích. Překračuje-li celková suma dovážených nebo vyvážených valut 8 000 BGL, je třeba valuty celně deklarovat při vstupu/opuštění země.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko/cestovani/index.html)