Bulharsko Bulharsko

  • Zdraví

    První pomoc a nutná ošetření zajišťují státní zdravotnická zařízení v Bulharsku podle platné oboustranné dohody zdarma. Před odcestováním však doporučujeme uzavřít cestovní pobytové pojištění. Kvalita zdravotnických služeb je poměrně vysoká, závisí však na stavu jednotlivých zařízení a nedostatku léčiv. Ošetření v soukromých zařízeních je třeba si uhradit.