Černá Hora Černá Hora

  • Vlastnosti elektrické sítě

    220 V, zásuvky zpravidla odpovídají české normě