Černá Hora Černá Hora

  • Cestovní doklady

    Do Černé Hory mohou občané České republiky vstupovat buď s platným pasem nebo jiným dokladem, který prokazuje totožnost občana a jeho státní občanství (občanský průkaz). Použití tzv. rychlopasů černohorské předpisy nespecifikují. Konzulární jednatelství ČR v Podgorici s jejich používáním dosud nezaznamenalo žádné komplikace.

  • Víza

    pro pobyt do 30 dnů není vízum potřebné, při vstupu do Srbska zaplatíte za turistickou propustku ( v podstatě vízum) neuvěřitelných 50 - 55 euro, i když v letní sezóně bývá od výběru částky v zájmu podpory turistického ruchu upuštěno, přesto se informujte na ambasádě.