Černá Hora Černá Hora

 • Fauna

  Černohorská fauna je velmi různorodá. V divočejších oblastech Černé Hory lze najít medvědy, vlky, šakaly, žije zde velké množství hmyzu a hadů. V krasových oblastech se vyskytují ještěrky.

  Ryby

  Ryby v Černé Hoře můžeme rozdělit do tří skupin, a to mořské, jezerní a říční. Vyskytují se velmi hojně.

  Ptáci

  I přes malou rozlohu Černé Hory se zde nachází mnoho druhů ptáků.
  Významnou skupinou ptáků jsou bahenní ptáci. Vyskytují se především na Skadarském jezeře, je to jejich přirozené útočiště díky bažinatým oblastem. Při pobřeží se vyskytují tzv. brodiví ptáci, kormoráni a pelikáni, v Národním parku Biogradska Gora můžete potkat orly, sovy, datly, drozdy, skřivany, koroptve, apod. V Národním Partku Durmitor se můžete setkat až se 167 druhy ptáků.

  Medvědi

  V posledních letech sice medvědů ubylo, stále zde ale žije přibližně 150 kusů. Medvědi se v Černé Hoře vyskytují obvykle v nadmořské výšce 900 ? 2200 metrů nad moře. Drží se dál od lidské populace a rádi se ukrývají v listnatých lesích. V létě si rádi smlsnou na ovcích nebo kravách, nepohrdnou ale také dobrým ovocem, především švestkami. Napadení se nemusíte bát tehdy, pokud respektujete soukromí medvěda. Útočí, jen pokud chrání své mladé, potravu nebo se cítí jinak ohrožen, například vylekáním.

  Vlci

  Vlci žijí v severních, převážně hornatých oblastech a jejich počet se odhaduje na cca 200 - 300 kusů. Mají rádi lesy s mýtinami a loukami, nestěžují si ale, pokud natrefí na stádo ovcí nebo jiný dobytek. Útoky na člověka jsou velmi ojedinělé. Vlk je nádherné zvíře, ale bohužel, v Černé Hoře nepatří mezi chráněné druhy, proto se v některých oblastech za peněžitou odměnu loví.

  Rysi a šakali

  Malý počet balkánských rysů žije v oblasti kolem Plužine a to ve výšce okolo 500 - 2500 metrů. Mají rádi málo osídlené oblasti, skály, dobové nebo bukové lesy. Útoky na člověka jsou opravdu výjimečné, rysi mají raději psy. Šakali se vyskytují spíše na jihu u Středozemního moře. Jsou to klidná zvířata, která se vesměs starají jen sami o sebe.

  Hadi

  Stejně jako hadi v kterémkoliv místě na světě i ti černohorští se rádi vyhřívají na slunných kamenných plochách a člověku se raději vyhýbají. To není ale důvod, proč si ve vysoké trávě nedávat pozor. Setkáte se zde s několika druhy neškodných užovek a vodních hadů. Můžete ale narazit na zmiji obecnou nebo na jedovatější zmiji růžkatou.