Černá Hora Černá Hora

 • Flóra

  Černá Hora je především na jaře a v létě plná rozmanité škály divokých květin a nádherných rostlin. Některé z nich jsou na Balkánu zcela ojedinělé a unikátní. Roste zde množství stále zelených stromů, malé aromatické keře, pestrobarevné květiny. Místní stromy jsou často různé druhy borovic, dubů nebo jalovců a oliv. Nalezneme zde také rozsáhlé oblasti macchie, což jsou vysoké husté křoviny.

  Území Černé Hory patří ke středomořské oblasti, ale jeho velká část je tvořena pohořími s větší nadmořskou výškou, takže rostlinstvo a krajina má horský ráz. Lze tu najít rostliny jako v Alpách a Karpatech. K obrovské rozmanitosti rostlin a hmyzu přispívá i extenzívní pastva, ke které dochází prakticky všude.

  Velkým bohatstvím černohorského přímoří jsou rozsáhlé piniové a olivové háje a mimořádně bujné středomořské rostlinstvo. Rostou tu desítky druhů palem, libanonské cedry, mimóza, kamelie, bugenvileie, vistárie, trubače, eukalypty, pitospory, jedlé kaštany aj., mnohé z nich v minulosti dovezené, které se tu výborně aklimatizovaly. Velmi dobře se místním podmínkám přizpůsobily i některé druhy jehličnatých dřevin.

  Jelikož to zdejší podmínky dovolují, pěstují se zde olivovníky. Především ty, jež jsou pěstovány v nejjižnějších částech přímoří, jsou proslulé kvalitou oleje; spolu s olivovníky pěstovaných na chorvatském pobřeží kolem Dubrovníku a na Elafitských ostrovech patří ke špičce v této části Středomoří. Vyplatí se proto okusit zdejší pokrmy, jež jsou téměř vždy dochuceny právě těmito oleji. Nejen zdravé, ale i velmi chutné!

  Z dalších středomořských kulturních plodin se tu lze setkat s fíkovníky, tabákem, mandloněmi, dalšími druhy jižního ovoce, vinnou révou aj. Využívá se půdy červenice na krasových poljích, závrtech, dolinách aj., často kolem dokola obklopených krasovou pustinou.
  V letoviscích jsou vysazované palmy ? nejčastěji datlovníky, dále blahovičníky, albízie a sapany.

  Země má také poměrně rozsáhlou ochranu přírody. Zřízeny zde byly čtyři národní parky: Lovćen (považovaný za prapůvodní Černou Horu), Biogradska Gora, Skadarské jezero a Durmitor.