Černá Hora Černá Hora

 • Zajímavá místa

  Černá Hora je země plná nádherných míst, památek a scenérií. Nejen pláže a moře tvoří dovolenou. Poznejte Černou Horu ze všech stránek, však poznání je to, co Vás zde láká, není tomu tak?

  Podgorica

  Podgorica je hlavní město Černé Hory. Je domovem pro cca 159 000 obyvatel. Název Podgorica znamená, že město leží pod vrchem Gorica, a pojmenovali jej tak Turci. Je to administrativní, průmyslové, ekonomické a kulturní centrum země. Město s moderní výstavbou, širokými ulicemi, parky a reprezentačními budovami bylo vystaveno na troskách stejnojmenného města, které bylo za druhé světové války zcela zničeno.
  Ze staré výstavby města se dochovala pozoruhodná hodinová věž, římský akvadukt a trosky pevnosti. Zakladateli původní osady na tomto místě byli Římané. Na kopci Gorica vzniklo mauzoleum a památník statečných Černohorců, kteří položili své životy v druhé světové válce.

  Pljevlja

  Pljevlja je pozoruhodné průmyslové město na severu Černé Hory. Název města pochází z plevele, který zde byl roznášen větrem. První, co cestou od srbských hranic uvidíte, jsou rozlehlé uhelné doly, ale po několika zatáčkách se vám otevře výhled na docela velké město s orientálním nádechem díky čnícím minaretům. Nachází se zde několik mešit, jedna z nich, Husajn Pašova, je unikátní právě kvůli svému minaretu. Je totiž nejvyšší na celém Balkáně, měří celých 42 metrů. Kdysi býval nižší, ale v roce 1911 do něj uhodil blesk, ale byl opraven a zvýšen. Asi 1 kilometr po cestě nad městem se nachází nádherný klášter sv. Trojice. Součástí kláštera je také kostel s bohatou freskovou výzdobou a v areálu se nachází také studánka s pitnou vodou.

  Kotor

  Starobylé město Kotor, postaveno Benátčany v průběhu 15. ? 19. století, se nachází na samém konci Boky Kotorské. Městské hradby, místy až 16 metrů silné, se tyčí vysoko k vrcholkům skal k pevnosti Sveti Ivan. Benátský styl je stále patrný, a to v podobě paláců v historickém centru města. Centrum se v posledních letech výrazně renovuje, opravuje, staví se moderní kanalizace. I tak je ale stále v historickém centru mnoho pozoruhodných paláců, domů a kostelů.

  Za vidění stojí románská katedrála Sveti Tripun z 12. Století. Její věže dosahují výšky 35 metrů. Název katedrály značí Kotorského patrona Svatého Tripuna. Psal se rok 809, kdy byly z Konstantinopole převáženy jeho ostatky. Jelikož vládlo nepříznivé počasí a lidé nemohli pokračovat v cestě, brali to jako znamení a ostatky zde ponechali a později na počest Sv. Tripuna postavili kapličku.
  Zajímavostí Kotoru jsou všudypřítomné kočky. Nacházejí se naprosto všude, v křovinách, popelnicích, na ulicích, zkrátka všude.
  Kotor není vhodné místo pro koupání, voda je zde silně znečištěná, nekoupou se zde ani místní obyvatelé.

  Klášter Morača

  Klášter Morača je snad nejkrásnější středověkou památkou Černé Hory. Klášterní kostel pocházející ze 13. století, je vyzdoben nádhernými freskami a různými ikonami. Původní výzdoba však musela být v 16. století přemalována, protože když klášter vyrabovali Turci, rozbili střechu kostela a asi 70 let do něj pršelo a sněžilo, což vzácné malby zničilo a většina se nezachovala. Z dochovaných fresek je nejvýznamnější cyklus ze života proroka Eliáše.

  Celý klášterní komplex v sobě skýtá klášterní kostel zasvěcený Zesnutí Bohorodičky, dále budovy kláštera, krásné zahrady, včelíny a kostelíček sv. Mikuláše, který je možná starší než samotný klášter. V klášteře také bývala v minulosti věhlasná škola malířů ikon. Pokud jste milovníky krásné architektury, určitě si naplánujte cestu i sem.

  Povodí řeky Tara

  Kaňon řeky Tara je to pravé místo pro ty z vás, kteří rádi sjíždíte řeky na kajacích a raftech. Tento kaňon je nejhlubší v celé Evropě a patří taky k nejhlubším na světě. Dosahuje místy hloubky až 1300 metrů. Jméno Tara je ilyrského původu, nazvaná dle zdejšího ilyrského kmene Autariatů. Kaňon Tary se rozkládá mezi městečky Mojkovac a Šćepan Polje v délce 78 km.
  Mezi další pozoruhodnosti patří most nad Tarou v blízkosti Žabljaku. Most je vysoký 135 metrů a dlouhý 155 metrů. Byl postaven roku 1937 před druhou světovou válkou. V roce 1942, kdy bylo toto místo napadeno, byl most zničen, ale o čtyři roky později znovu obnoven. Tyto události připomíná památník u nové části mostu. Pod tímto mostem každoročně startují závody v raftingu.