Česká republika Česká republika

  • Fauna

    V české přírodě se daří zajícům, svišťům, kunám či norkům. Na polích také můžete zahlédnout divokou zvěř, bažanty, koroptve nebo divoká prasata. Dále jsou časté kachny a husy.