Česká republika Česká republika

  • Rychlokurz jazyka

    Český jazyk patří do rodiny slovanských jazyků, konkrétně západoslovanské skupiny. Vyvinul se z pravoslovanštiny, kterou se hovořilo již v 10. století. Nejstarší písemné záznamy v češtině jsou známy z 12. století, běžně mluvit se češtinou začalo od 14. století.