Česká republika Česká republika

  • Svátky a události

    Prvním státním svátek roku je hned první den roku, kdy se slaví vznik samostatné České republiky po rozdělení Československa 1. ledna 1993. 8. května je Dnem vítězství spojeneckých armád nad německými okupanty v roce 1945, čímž skončila druhá světová válka. 5. července je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na naše území v roce 863 přinesli křesťanství a např. nový typ písma. 6. července je Dnem upálení mistra Jana Husa (1415), což byl kněz a reformátor katolické církve. 28. září, Den české státnosti, je spojený se svatováclavskou tradicí. V tento den byl zavražděn dnes svatý Václav. Každoročně se koná svatováclavská pouť a prezident uděluje medaile lidem, kteří přispěli české státnosti. Přesně za měsíc je Den vzniku samostatného československého státu, kdy v roce 1918 vznikla tzv. první republika. 17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii, kdy byl v roce 1939 při studentské demonstraci zastřelen student Jan Opletal. Následovalo uzavření vysokých škol, popravy, perzekuce. Při připomenutí tohoto smutného dne v roce 1989 odstartovaly protikomunistické demonstrace, které byly zakončeny pádem komunismu. Mezi hlavní svátky v Česku patří Velikonoce a Vánoce, pro děti jsou to letní prázdniny v červenci a srpnu. Velkou kulturní událostí je mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, který se koná každoročně na počátku července.