Česká republika Česká republika

  • Víza

    Co se týče občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, nepotřebují k pobytu v ČR žádné povolení. V zemi mohou pobývat pouze na základě svého cestovního dokladu a pouze v případě, že v zemi plánují pobývat déle než 3 měsíce, musejí zažádat o příslušné potvrzení o přechodném pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu. Občané třetích zemí si pak musejí pohlídat případnou vízovou povinnost.