Chorvatsko Chorvatsko

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko umožňuje vstup na své území i na základě předložení občanského průkazu občana ČR, lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska fakticky použít i občanský průkaz ČR. Pro děti platí vlastní cestovní doklad, jestliže rodič cestuje na občanský průkaz.

  S ohledem na skutečnost, že jde o jednostranné opatření jiného státu, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci tohoto jednostranného opatření, popřípadě za komplikace, které by mohly vzniknout při vstupu nebo pobytu na území tohoto státu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto nadále doporučuje při cestách do Chorvatska použít platný cestovní pas ČR.

  Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta), kterou na trase ČR - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko vyžadují policejní orgány všech států, kterými na cestě do Chorvatska projíždíte.

 • Víza

  Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Chorvatska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států).
  Pokud občan hodlá pobývat na území Chorvatska déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Policie na základě toho vydá potvrzení o přechodném pobytu.
  Pro výkon práce či zaměstnání v Chorvatsku není pro občany ČR potřeba pracovní povolení. Při výkonu práce či zaměstnání přesahujícím 3 měsíce je třeba si na základě přihlášení na policii obstarat potvrzení o přechodném pobytu za účelem zaměstnání. Totéž platí pro pobyt delší 3 měsíců za účelem studia (potvrzení o přechodném pobytu za účelem studia či jiného odborného vzdělávání).

 • Celní a devizové předpisy

  Není nutné deklarovat dovážené valuty, pokud se však jedná o částky odpovídající délce pobytu.

  Dovoz potravin a nápojů do Chorvatska je limitován přiměřeným množstvím vzhledem k délce cesty a počtu cestujících. Určení této míry mají v kompetenci celní úřady. To znamená, že větší množství dovážených potravin nemusí být připuštěno, případně bude nutné proclít ho. Celními předpisy Chorvatské republiky je povolen bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby. Za tyto předměty jsou považovány výlučně předměty určené pro osobní použití během cesty a po dobu pobytu v zahraničí (obuv, oděvy, osobní hygiena). Za účelem osobního využití je možné dovézt následující předměty po jednom kusu ? videokameru, kameru (16 mm), PC, notebook, magnetofon, dalekohled, vybavení pro kemping, moped, cyklistické kolo, sportovní náčiní, výbavu k potápění, výstroj pro sportovní rybolov, plavidlo a přívěs.

  Výše zmíněné předměty je třeba nahlásit na hraničním přechodu a po ukončení pobytu je nutné je opět vyvézt. Bezcelně je možné dovézt také max. 20 doutníků nebo 200 ks cigaret, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l révového vína nebo jiného podobného alkoholického nápoje, parfém maximálního objemu 50 ml. Toto povolení však neplatí pro osoby mladší 17 let.

  Sanitární kontrole podléhá import většího množství potravin. Jedná se zejména o mléko, mléčné výrobky, pečivo, těstoviny, alkoholické i nealkoholické nápoje a výrobky cukrárenského průmyslu. Dovážení masa a masných produktů je zakázáno.

  Veškeré informace můžete získat na Celní správě Chorvatské republiky (tel.:00385 1 6102333), www.carina.hr

  Dovoz drog a jiných látek s případným omamným účinkem je do Chorvatska zakázán, trestné je i samotné užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn ze země se zákazem dalšího pobytu.

  Drobné zvířectvo (jako psi a kočky) v doprovodu svého majitele musí mít vystavený mezinárodní očkovací průkaz.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/cestovani/index.html)