Chorvatsko Chorvatsko

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko umožňuje vstup na své území i na základě předložení občanského průkazu občana ČR, lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska fakticky použít i občanský průkaz ČR. Ten můžete použít v případě, že budete cestovat do Chorvatsku po zemi (ne letecky). Občanský průkaz musí být vydán od roku 2000 se strojově čitelnou zónou. Pro děti platí vlastní cestovní pas, jestliže rodič cestuje na občanský průkaz.

  S ohledem na skutečnost, že jde o jednostranné opatření jiného státu, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci tohoto jednostranného opatření, popřípadě za komplikace, které by mohly vzniknout při vstupu nebo pobytu na území tohoto státu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto nadále doporučuje při cestách do Chorvatska použít platný cestovní pas ČR.

  Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta), kterou na trase ČR - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko vyžadují policejní orgány všech států, kterými na cestě do Chorvatska projíždíte.

 • Víza

  Cestovní vízum není po občanech České republiky při návštěvě Chorvatska vyžadováno, pokud délka jejich pobytu nepřekročí 90 dnů. Při studijním nebo pracovním pobytu je však nutné vystavení odpovídajícího víza chorvatským velvyslanectvím v Praze. Při vstupu na území země může být vyžadováno doložení stanovených finančních prostředků - 100 EUR/den, nebo 50 EUR/den pokud vycestujete s CK, akceptovány jsou také platební karty, šeky či suma v jiné konvertibilní měně. Toto opatření jistě nechce omezit návštěvnost Chorvatska, příslušné orgány státní správy jej využívají spíše ve výjimečných situacích (jakou by bylo např. podezření z trestné činnosti apod.).

  Pro občany cizí státní příslušnosti platí v Chorvatsku přihlašovací povinnost a to do 24 hodin po překročení státní hranice. Toto přihlášení zajišťuje při ubytování v hotelu, kempu nebo soukromí ubytovatel, ve zbylých případech je tato povinnost na každém turistovi (navštívit musí oddělení pro cizince policie Chorvatské republiky, která jsou v každém větším městě).

  Doklad o přihlášení je nutno pečlivě uschovat do konce pobytu v zemi, velice často je také nutné předložit ho při opuštění země. Chybějící doklad je posuzován jako přestupek a je řešen Přestupkovým soudem Republiky Chorvatsko peněžitou pokutou, příp. uvězněním.

 • Celní a devizové předpisy

  Není nutné deklarovat dovážené valuty, pokud se však jedná o částky odpovídající délce pobytu.

  Dovoz potravin a nápojů do Chorvatska je limitován přiměřeným množstvím vzhledem k délce cesty a počtu cestujících. Určení této míry mají v kompetenci celní úřady. To znamená, že větší množství dovážených potravin nemusí být připuštěno, případně bude nutné proclít ho. Celními předpisy Chorvatské republiky je povolen bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby. Za tyto předměty jsou považovány výlučně předměty určené pro osobní použití během cesty a po dobu pobytu v zahraničí (obuv, oděvy, osobní hygiena). Za účelem osobního využití je možné dovézt následující předměty po jednom kusu ? videokameru, kameru (16 mm), PC, notebook, magnetofon, dalekohled, vybavení pro kemping, moped, cyklistické kolo, sportovní náčiní, výbavu k potápění, výstroj pro sportovní rybolov, plavidlo a přívěs.

  Výše zmíněné předměty je třeba nahlásit na hraničním přechodu a po ukončení pobytu je nutné je opět vyvézt. Bezcelně je možné dovézt také max. 20 doutníků nebo 200 ks cigaret, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l révového vína nebo jiného podobného alkoholického nápoje, parfém maximálního objemu 50 ml. Toto povolení však neplatí pro osoby mladší 17 let. Předměty s celkovou hodnotou překračující 300 HRK a jež není možné posuzovat jako předměty osobní potřeby, jsou procleny při vstupu na území země:

  - předměty celkové hodnoty do 5 000 HRK podléhají desetiprocentní celní dani + dvaadvacetiprocentní DPH (např. u tabákových výrobků, piva, nealkoholických nápojů je třeba vzít v úvahu ještě tzv. zvláštní daň)

  - na předměty přesahující úhrnnou hodnotu 5 000 HRK se vztahuje celní daň dle sazebníku + 22% DPH, eventuálně zvláštní daň (např. 1 hl piva 200 HRK, 1 hl nealkoholických nápojů 60 HRK)

  Sanitární kontrole podléhá import většího množství potravin. Jedná se zejména o mléko, mléčné výrobky, pečivo, těstoviny, alkoholické i nealkoholické nápoje a výrobky cukrárenského průmyslu. Dovážení masa a masných produktů je zakázáno.

  Veškeré informace můžete získat na Celní správě Chorvatské republiky (tel.:00385 1 6102333), www.carina.hr

  Dovoz drog a jiných látek s případným omamným účinkem je do Chorvatska zakázán, trestné je i samotné užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn ze země se zákazem dalšího pobytu.

  Drobné zvířectvo (jako psi a kočky) v doprovodu svého majitele musí mít vystavený mezinárodní očkovací průkaz.