Filipíny Filipíny

  • Vlastnosti elektrické sítě

    El. napětí většinou 220 V a 50 - 60 Hz. Hotely vyšší kvality nabízejí 220 i 110 V.

    Elektrické pokrytí se však na Filipínách vyznačuje komplikacemi v podobě častých dlouhých výpadků.

  • Další upozornění

    Vyvarujte se pokrmů, které by nebyly tepelně upraveny; podobně vodovodní síť Filipín neposkytuje pitnou vodu - je třeba ji převařit nebo můžete užívat vodu balenou.