Filipíny Filipíny

  • Možnosti cestování a dopravy

    Silniční doprava je na souostroví komplikovaná a komunikace jsou ve špatném stavu a přeplněné. Kvalita silničních komunikací mimo hlavního města je nízká. Cestování na venkovských silnicích v nočních hodinách se nedoporučuje. Cizincům se obecně doporučuje letecká a lodní doprava.