Guadeloupe Guadeloupe

  • Cestovní doklady

    Platný cestovní pas.

  • Víza

    Pro pobyt do 3 měsíců vízum nepotřebujete.

  • Celní a devizové předpisy

    Dovoz a užívání osobních věcí (tabák, fotoaparáty, foto filmy) nepodléhají žádné celní proceduře ani clu. Pro dovoz jiných předmětů jako střelných zbraní apod. jsou aplikovány francouzské zákony. Vývoz vegetace je zakázán, výjimku tvoří pouze řezané květiny zakoupené v květinářstvích.