Kolumbie Kolumbie

  • Možnosti cestování a dopravy

    V noci není vůbec vhodné cestovat autem ani autobusovými linkami a ve dne je třeba počítat s častými kontrolami armády a policie i selektivními kontrolami ozbrojených povstalců. Riziko únosu je v Kolumbii mimořádně vysoké. Nejlepším způsobem dopravy je (vzhledem ke stavu vozovek) letecká doprava nabízející hustou síť vnitrostátních linek. Nedostatkem však zůstává poměrně nízká kvalita služeb, nedodržování odletového řádu, komplikace s asignací míst, nerespektování rezervací apod.). V případě taxislužby v Bogotě je zejména v nočních hodinách vhodné využít radiotaxi či hotelové taxi než zastavovat auta na ulici.