Kuba Kuba

 • Rychlokurz jazyka

  Úředním jazykem na Kubě je španělština. Ačkoli od pradávna žily na ostrově indiánské kmeny Sibonejů, Tainů a Karibů, které mluvily svými jazyky, s příchodem velké kolonizace v 16. století nastaly velké změny. Kdo chtěl pod novou nadvládou přežít, ten se musel novému jazyku (ale třeba i náboženství) přizpůsobit. Aby toho nebylo málo, současně s příchodem Španělů se na Kubu začali dovážet i otroci ze západní Afriky. Není asi překvapením, že jazyky se postupně začaly prolínat, a ačkoli dominantní byla vždy jednoznačně španělština, vznikl na Kubě dosti specifický dialekt, který se od původní španělštiny občas podstatně odlišuje. Současná kubánská španělština je velmi rychlá a rytmická. Souhlásky a někdy i celé konce slov se polykají a je u ní patrný karibský akcent. Mnoho odborníků se shoduje, že právě kubánská španělština se, zejména co do výslovnosti, nejvíce odlišuje od klasické španělštiny vyučované ve školách po celém světě.

  Druhým nejrozšířenějším jazykem na Kubě je kreolština, což je směsice evropských a afrických dialektů. Na Kubu kreolština přišla spolu s haitskými imigranty na počátku 19. století. Po velmi tvrdých začátcích, kdy byli původní obyvatelé Haiti utlačováni a omezováni, si nakonec tito přistěhovalci vydobyli mnoho práv, včetně práva na svůj jazyk. V současnosti se kreolština nejvíce vyskytuje především na východě ostrova.

  S turistickým ruchem si své místo postupně začala získávat i angličtina. Bylo by však mylné se domnívat, že anglicky se domluvíte všude. Na angličtinu můžete spoléhat především na turistických místech; jinde na Kubě už může být s domluvou větší problém. Ne každý navíc tento jazyk ovládá dostatečně.

  Pro snadnější komunikaci uvádíme alespoň několik základních slovíček a frází v úřední španělštině:

  Česky Španělsky
  Vítejte Bienvenido
  Ahoj ¡Hola!
  Dobrý den Buenos días
  Dobré odpoledne Buenas tardes
  Dobrý večer Buenas noches
  Nashledanou Adiós
  Jak se máš? ¿Cómo estás?
  Jak se máte? ¿Cómo está usted?
  Dobře, děkuji. A ty/vy? Bien gracias, ¿y tú?/¿y usted?
  Jak se jmenuješ? ¿Cómo te llamas?
  Jak se jmenujete? ¿Cómo se llama Usted?
  Jmenuji se … Me llamo …
  Odkud jsi? ¿De dónde eres?
  Odkud jste? ¿De dónde es usted?
  Jsem z … Soy de …
  Dobrou chuť ¡Buen provecho!
  Na zdraví! ¡Salud!
  Nevím No sé
  Nerozumím No comprendo
  Mluvíte anglicky? ¿Habla inglés?
  Pardon, promiňte ¡Perdón!
  Kolik to stojí? ¿Cuánto cuesta?
  Prosím Por favor
  Děkuji Gracias
  Kde jsou toalety? ¿Dónde está el baño?
  Pomoc! ¡Ayuda!
  Ano Sí
  Ne No