Kuba Kuba

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas (doba platnosti pasu minimálně 6 měsíců po opuštění Kuby), při vstupu do země cestující vyplňuje malý vstupní formulář; kopii, která mu zůstává, musí bezpodmínečně předložit při opuštění země, formulář je na hranici přísně vyžadován. V případě ztráty lze s určitým časovým prodlením (ověřování totožnosti turisty v centrální evidenci) získat nový.

  Motorové vozidlo: pro zapůjčení motorového vozidla stačí český řidičský průkaz (platí po dobu 180 dnů pobytu na Kubě, poté je nutné zažádat o místní řidičský průkaz – pouze formalita, není nutné žádné přezkoušení z pravidel silničního provozu).

 • Víza

  Turistická karta

  Čeští turisté potřebují k cestě na Kubu vstupní vízum, které má v případě turistického pobytu formu tzv. turistické karty.
  Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 90 dnů. V případě potřeby může být prodloužena o dalších 90 dnů, a to již na území Kuby, na cizinecké policii (Dirección de Inmigración y Extranjería). Turistická karta platí pro jednorázový vstup na území státu.

  Existují dva typy turistických karet:
  modrá/zelená turistická karta, která je určena všem cestujícím vyjma letů z USA
  růžová karta, která je určena cestujícím, kteří na Kubu vstupují z USA (týká se i tranzitu).
  O kartu lze požádat osobně nebo poštou na Velvyslanectví Kuby v Praze: (https://misiones.cubaminrex.cu/es/republica-checa/embajada-de-cuba-en-republica-checa), může být zahrnuta i v rámci některých turistických pobytových balíčků nebo zakoupena přes některé cestovní kanceláře (nutno ověřit před cestou).
  Žádost o turistickou kartu lze podat i elektronicky na stránce https://visasonline.cubaminrex.cu/.
  Turistickou kartu je nutno si obstarat před odletem, nelze ji zakoupit na evropských letištích ani po příletu na Kubu.
  Jedná-li se o cestu za jiným účelem, než turistickým, je nutno podat žádost o udělení víza na Velvyslanectví Kuby v Praze.

 • Celní a devizové předpisy

  Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1 000,00 USD. Výše celního poplatku je 100 % deklarované hodnoty, s odečtením 100,00 USD. Tohoto práva může být využito pouze jednou v roce. Platí přísný zákaz dovozu potravin a zbraní. Platí zákaz dovozu videa, přehrávače DVD, satelitních antén, bezdrátových domácích telefonů, satelitních přístrojů. Není problém si dovézt obyčejný mobilní telefon. Živá zvířata musí mít příslušný certifikát. Koncem roku 1997 vstoupily v platnost nové, přísnější celní předpisy, které (vzhledem k nedostatku elektřiny na ostrově) neumožňují dovoz energeticky náročnějších elektrických spotřebičů – především mikrovlnných trub, ohřívačů, videí, atd.

  Zboží osvobozené od celních poplatků a daní:
  – věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpovídajícímu době pobytu),
  – další předměty, jejichž hodnota nepřesahuje 100,00 USD, kromě osobních předmětů je možno dovézt až 10 kg léků,
  – dále cestující starší 18 let mohou dovézt 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů.

  Zákaz dovozu se vztahuje na:
  – drogy, omamné a psychotropní látky, vyjma těch, jež cestující přiváží podložené patřičným lékařským předpisem k osobnímu použití,
  – krevní deriváty,
  – pornografické časopisy, předměty a zboží,
  – výbušniny, lehká motorová vozidla a motory.

  Speciální předpisy platí pro zbraně, munice k nim, bodné a sečné zbraně, územní radiokomunikační stanice a přístroje, biologické a farmaceutické výrobky živočišného původu a/nebo pro veterinární použití, exempláře flóry a fauny a jejich části v jakékoli formě, potraviny pouze v průmyslově vyrobených a hermeticky uzavřených konzervách.

  Speciální předpisy upravující dovoz zděděného majetku, předmětů obsahujících ušlechtilé kovy a drahé kameny a valut:
  V případě, že cestující doveze krátkodobě předměty, jejichž hodnota převyšuje 5 000,00 USD, musí vyplnit pro celní orgány Prohlášení o hodnotě, jež je třeba předložit při odjezdu ze země jako průkazný dokument takového dovozu. Jestliže cestující při svém odjezdu uvažuje o vývozu hodnoty převyšující 5 000,00 USD, musí při svém příjezdu na Kubu deklarovat celkovou dovezenou hotovost. Nedeklarované předměty, předměty nepravdivě deklarované a předměty, jejichž hodnota přesahuje 1 000,00 USD jako maximální povolená hodnota, mohou být zadrženy nebo zabrány a cestující může být trestně stíhán.

  Povinná výměna valut a prokazování zajištění finančních prostředků pro pobyt a vycestování ze země na Kubě není.  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/stredni_amerika/kuba/cestovani/index.html)