Kuba Kuba

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas (doba platnosti pasu minimálně 6 měsíců po opuštění Kuby), při vstupu do země cestující vyplňuje malý vstupní formulář; kopii, která mu zůstává, musí bezpodmínečně předložit při opuštění země, formulář je na hranici přísně vyžadován. V případě ztráty lze s určitým časovým prodlením (ověřování totožnosti turisty v centrální evidenci) získat nový.

  Motorové vozidlo: pro zapůjčení motorového vozidla stačí český řidičský průkaz (platí po dobu 180 dnů pobytu na Kubě, poté je nutné zažádat o místní řidičský průkaz – pouze formalita, není nutné žádné přezkoušení z pravidel silničního provozu).

 • Víza

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Turistická víza: 19. ledna 2000 přestala platit bezvízová dohoda mezi ČR a Kubou a od tohoto data potřebují čeští turisté k cestě na Kubu víza. Pokud se jedná o turistický pobyt, uděluje Kubánský konzulát vízum ve formě turistické karty, která stojí 630,- Kč. Tato karta může být vyřízena v rámci turistického pobytu přes cestovní kancelář. Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 30 dnů a může být prodloužena na Kubě na cizinecké policii o dalších 30 dnů, poplatek činí 25,- USD. Turistickou kartu je nutno si obstarat před odletem na Kubu, protože ji nelze získat po příletu na kubánské letiště. Jedná-li se o cestu za jiným účelem naž turistickým, je nutno podat žádost o udělení víza na konzulárním oddělení ZÚ Kuby v Praze (cena cca 35,- USD).

  Přihlašovací povinnost: ve vstupním formuláři, který cestující obdrží ihned při vstupu do země, se uvádí i místo pobytu v zemi - pokud cestovatel neuvede zajištění pobytu, kubánské úřady ho budou nutit zaplatit min. 3 noci v hotelu, někdy hotel i předem určují. V případě ubytování v soukromí platí přihlašovací povinnost, kterou zajišťuje majitel domu (bytu). Za nesplnění přihlašovací povinnosti jsou kubánští občané tvrdě postihováni (síť ”domovních důvěrníků” zajistí, že se o ubytovaném turistovi policie brzy dozví). V případě ubytování v hotelu turistu ohlašuje provozovatel. S přihlašovací povinností a snahou kubánských úřadů ”mít každého cizince pod kontrolou” souvisí i problémy se stanováním či nocováním pod širým nebem - kubánské úřady tento druh turistiky nepovolují.

  Kuba od 1. 5. 2010 bezpodmínečně vyžaduje uzavření cestovního pojištění pro hrazení léčebných výloh na celou dobu pobytu. Cestovatelé, kteří nebudou mít cestovní pojištění při vjezdu do země, budou povinni uzavřít pojištění přímo na letišti. Cena tohoto pojištění by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 3 EUR na den. Doporučuje se uzavřít pojištění ještě v ČR, protože jeho obstarání na letišti může být značně komplikované.

 • Celní a devizové předpisy

  Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1 000,00 USD. Výše celního poplatku je 100 % deklarované hodnoty, s odečtením 100,00 USD. Tohoto práva může být využito pouze jednou v roce. Platí přísný zákaz dovozu potravin a zbraní. Platí zákaz dovozu videa, přehrávače DVD, satelitních antén, bezdrátových domácích telefonů, satelitních přístrojů. Není problém si dovézt obyčejný mobilní telefon. Živá zvířata musí mít příslušný certifikát. Koncem roku 1997 vstoupily v platnost nové, přísnější celní předpisy, které (vzhledem k nedostatku elektřiny na ostrově) neumožňují dovoz energeticky náročnějších elektrických spotřebičů – především mikrovlnných trub, ohřívačů, videí, atd.

  Zboží osvobozené od celních poplatků a daní:
  – věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpovídajícímu době pobytu),
  – další předměty, jejichž hodnota nepřesahuje 100,00 USD, kromě osobních předmětů je možno dovézt až 10 kg léků,
  – dále cestující starší 18 let mohou dovézt 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů.

  Zákaz dovozu se vztahuje na:
  – drogy, omamné a psychotropní látky, vyjma těch, jež cestující přiváží podložené patřičným lékařským předpisem k osobnímu použití,
  – krevní deriváty,
  – pornografické časopisy, předměty a zboží,
  – výbušniny, lehká motorová vozidla a motory.

  Speciální předpisy platí pro zbraně, munice k nim, bodné a sečné zbraně, územní radiokomunikační stanice a přístroje, biologické a farmaceutické výrobky živočišného původu a/nebo pro veterinární použití, exempláře flóry a fauny a jejich části v jakékoli formě, potraviny pouze v průmyslově vyrobených a hermeticky uzavřených konzervách.

  Speciální předpisy upravující dovoz zděděného majetku, předmětů obsahujících ušlechtilé kovy a drahé kameny a valut:
  V případě, že cestující doveze krátkodobě předměty, jejichž hodnota převyšuje 5 000,00 USD, musí vyplnit pro celní orgány Prohlášení o hodnotě, jež je třeba předložit při odjezdu ze země jako průkazný dokument takového dovozu. Jestliže cestující při svém odjezdu uvažuje o vývozu hodnoty převyšující 5 000,00 USD, musí při svém příjezdu na Kubu deklarovat celkovou dovezenou hotovost. Nedeklarované předměty, předměty nepravdivě deklarované a předměty, jejichž hodnota přesahuje 1 000,00 USD jako maximální povolená hodnota, mohou být zadrženy nebo zabrány a cestující může být trestně stíhán.

  Povinná výměna valut a prokazování zajištění finančních prostředků pro pobyt a vycestování ze země na Kubě není.