Malta Malta

 • Důležité kontakty

  Honorární konzulát Maltské republiky

  V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
  Telefon: 224 815 378, 602 166 787
  E-mail:maltaconsul.prague@gov.mt
  svobodova@t-m-i.cz
  Vedoucí úřadu: Paní Karla SVOBODOVÁ
  Funkce: Honorární konzul

  Zastupitelský úřad (ZÚ) České republiky

  VELVYSLANECTVÍ ČR pro Itálii a Maltu
  Velvyslanectví ČR na Maltě není, zastoupeno je velvyslanectvím ČR v Římě
  Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192
  tel.: +39 063609571
  e-mail: rome@embassy.mzv.cz
  web: https://www.mzv.cz/rome/
  působnost ZÚ Řím: Italská republika a Maltská republika

  Pracovní doba:
  7:45–16:15 hod.

  Konzulární oddělení

  Tel. +39 0636095739, 0636095745 (v době úředních hodin pro veřejnost prosíme volat pouze v neodkladných záležitostech, jinak nás kontaktujte každý pracovní den od 13:00 do 16:30)
  e-mail:consulate_rome@mzv.cz

  Důležitá telefonní čísla:

  Integrovaný záchranný systém - 112 (policie, hasiči, první pomoc)
  Ambulance pro méně urgentní případy – 1777

  Krajanské spolky - Malta

  Odhadovaný počet českých krajanů na Maltě činí cca 90 osob. Kontakty prostřednictvím spolku (viz níže). Diplomatické a konzulární zastoupení pro Maltskou republiku má v kompetenci Velvyslanectví ČR v Římě.

  ČESKÝ KRAJANSKÝ SPOLEK (SOCIETY OF CZECH COMPATRIOTS)

  Spolek založen 15. prosince 2007 jako dobrovolná společenská nepolitická organizace.
  Předseda: Jiří Hora
  e-mail: jiri.hora@centrum.cz

  Facebookové skupiny

  Češi a Slováci na Maltě, Czechs and Slovaks in Malta.