Malta Malta

 • Cestovní doklady

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

  Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

 • Víza

  K pobytu do tří měsíců není vízum v souladu s dohodou o zrušení vízové povinnosti publikovanou ve Sbírce zákonů sdělením FMZV č. 12/1991 Sb. vyžadováno. O prodloužení pobytu je nutné žádat na imigrační policii.
  Přihlašovací povinností za turisty se automaticky zavazují hotely a jiná zařízení nabízející ubytování.

 • Celní a devizové předpisy

  Předměty osobní potřeby spadají pod bezvízový dovoz. Taktéž 200 cigaret nebo odpovídající množství doutníků či tabáku, 1 láhev vína a lihovin a menší množství parfému nepodléhá proclení.