Malta Malta

 • Svátky a události

  Bujaré oslavy všemožných událostí mají na Maltě dalekosáhlou tradici. Tou asi nejvelkolepější slavností je Karneval, pořádaný v hlavním městě Malty Valetta. Karneval začíná přesně 5 dní před pověstným velikonočním půstem, který podle tradic trvá 40 dní. Oslavy Karnevalu jsou plné pestrých barev a různorodé zábavy. Tradiční součástí Karnevalu je již téměř 300 let atrakce zvaná Il-Kukkanja, která má své místo na hlavním náměstí města. Princip této atrakce spočívá v překonání provazových žebříků ve snaze dostat se na strážnou věž, na jejímž vrcholku je umístěna velká proutěná koule. Kromě košíků s jídlem, které jsou zavěšené na žebřících, získá vítěz také lákavou finanční odměnu.

  Charakter oslav velikonočních svátků s atmosférou Karnevalu ostře kontrastuje. Předvelikonoční oslavy obnášejí především tiché náboženské průvody se sochou Panny Marie. Konají se také představení ,,Poslední večeře“. Na Velký pátek drží všichni obyvatelé Malty smutek. Všechny veřejné instituce jsou v tento den uzavřené, stejně tak jako všechny zábavní podniky, kina, divadla i muzea. Ve večerních hodinách se potom konají rozsáhlé průvody se sochami trpícího Ježíše Krista. Radost se na Maltu navrací až s Velikonoční nedělí. Její průvody jsou naopak veselé, doprovázené kapelami. Na Velikonoční Pondělí se scházejí rodiny a jejich přátelé, obdarovávají se a tráví chvíle plné pohody na pikniku v přírodě. Tradičním maltským velikonočním pokrmem nejsou vajíčka, nýbrž sladké mandlové pečivo.

  Ve středu v týdnu po Velikonoční neděli se na Maltě každoročně slaví Svátek svatého Grigora. Průvod mířící do kostela sv. Grigora je díkuvzdáním bohu za to, že zastavil v 17. století morovou epidemii, při které přišlo o život mnoho místních obyvatel. Ještě v nedávné době byl tento svátek považován za úplně nejvýznamnější. Zakončením průvodu bývá rybářská vesnička Marsaxlokk, kde se celé rodiny scházejí i se svými přáteli a dopřávají si bohatě prostřený piknik.

  Největší letní slavností Malty je folklórní festival, tradičně spjatý s oslavami svátku svatého Petra a Pavla 29. června. Oslavy se nesou převážně v duchu rodinné a společenské zábavy. Lidé se scházejí na denních i nočních piknicích, na kterých se podává především králičí maso upravené na nejrůznější způsoby. Spolu se svými známými také obyvatelé Malty navštěvují zemědělské výstavy či závody koní a oslů. Všude zní zpěv a zvuk kytary.

  I ta nejmenší vesnička na Maltě má svého patrona, ke kterému její obyvatelé vzhlížejí s velkou úctou a s oblibou oslavují jeho památku. Taková slavnost se nazývá festa a připadá obvykle na období letních měsíců. Součástí oslav je slavnostní výzdoba kostelů, velkolepé bohoslužby, různé koncerty, zářivé ohňostroje a samozřejmě také slavnostní průvod obyvatel vesnice či města se sochou onoho místního patrona.
  Na 8. září připadá státní svátek Den vítězství. Je oslavou hned tří významných událostí – narození Panny Marie, konce Velkého obléhání a výročí kapitulace italské armády během 2. světové války. Jednou z akcí, která je součástí oslav tohoto dne, jsou velké veslařské závody v přístavu Great Harbor.

  Vánoce jsou na Maltě svátek prozářeným slunečními paprsky. Místní vánoční zvyky jsou oproti těm našim také značně netradiční. Vzhledem k silnému katolickému vyznání obyvatel jsou oslavy vánočních svátků na Maltě opravdu intenzivní. Konají se nádherné mše s vánočními koledami a podmanivým osvětlením, oltáře barokních kostelů zdobí úctyhodné květinové aplikace. Pokud toužíte potom, užít si oslavu Vánoc trochu jinak, než je u nás zvykem, bude pro vás cesta na Maltu právě v tomto období jedinečným zážitkem.