Německo Německo

  • Flóra

    Velkou část celého území původně pokrývaly listnaté a jehličnaté lesy. Flora se mění podle nadmořské výšky a klimatických podmínek. V listnatých lesích najdete buk a dub. Dalšími typickými dřevinami jsou bříza a borovice. Můžete se setkat i s vřesovišti nebo bažinami. Asi 30 % území je v dnešní době zalesněno. Obdělané plochy slouží pro pěstování ječmene, ovsa, žita a pšenice. Hojně jsou pěstovány brambory a kukuřice. Z průmyslových plodin je to řepka olejná. A nesmíme zapomenout na místní vinice, z kterých jsou sbírány hrozny a zpracovány na výborná místní vína.