Nikaragua Nikaragua

  • Zdraví

    Lékařská péče (v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš vhodné si zajistit zdravotní připojištění.

    Povinné očkování není vyžadováno.