Omán Omán

  • Cestovní doklady

    platný cestovní pas

  • Víza

    Za účelem individuální turistiky je třeba zažádat o vystavení víza ke vstupu do země na Velvyslanectví Ománu ve Vídni. Poplatek za turistické vízum je 13 USD. Při příjezdu do Ománu se vyplňuje formulář "vstupní karta" obsahující běžná osobní data uvedená v cestovním pasu a odevzdává se pasové kontrole. Při výjezdu se vyplňuje tzv.”výstupní karta”.