Rusko Rusko

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza). Dále jsou nutné prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF a doklad o zdravotním pojištění na území RF.

 • Víza

  Pro vstup na území Ruska je zapotřebí vízum, o které se žádá na diplomatických misích RF (v ČR to jsou Velvyslanectví RF v Praze nebo generální konzuláty RF v Brně či Karlových Varech). Výdej ruského víza je však těmito misemi uskutečňován pouze na základě pozvání, které je ověřeno departmentem konzulární služby MZV RF nebo místně příslušnými orgány ruské pasové policie, tzv. OVIRy. Při vstupu na území RF jsou cizinci povinni převzít a vyplnit tzv. migrační kartu.

  1) Praha konzulární oddělení velvyslanectví RF,
  Korunovační 34, 160 00 Praha 6
  tel. 233 375 650, 233 374 093, 233 37 4100 fax: 233 371 492 e-mail: embrus@bluetone.cz, embczech@rambler.ru www.czech.mid.ru /> úřední hodiny: po – pá 09.00 - 12.00

  2) Brno generální kozulát RF,
  ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno,
  tel. 543 232 157 fax 543 244 429 e-mail: gkbrno@iol.cz www.brno.mid.ru /> úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)

  3) Karlovy Vary generální konzulát RF,
  ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary
  tel. 353 221 325, 353 221 324 fax: 353 226 261 e-mail: gk-karlovy-vary@rambler.ru, gkkv@iol.cz úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)