Antarktida Antarktida

  • Podnebí

    Nejvyšší naměřená teplota: +14 °C (argentická polární stanice Esperanza), nejnižší naměřená teplota: -82,2 °C (ruská polární stanice Vostok)

    Vyskytují se zde silné studené větry, časté vichřice a vánice, cyklonové bouře, vulkanické projevy i seismická aktivita.