Finsko Finsko

  • Cestovní doklady

    Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.

  • Víza

    Občané ČR nemusí mít vízum a mohou pobývat na území země EU bez omezení. Jako cestovní doklad poslouží občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný po roce 2000.

    Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/finsko/cestovani/index.html)