Kanárské ostrovy Kanárské ostrovy

 • Flóra

  Na Kanárských ostrovech najdete řadu endemických druhů rostlin, což jsou takové, které se už jinde na světě nevyskytují. Ostrovy je tedy třeba chránit pro další generace a jen opatrně obdivovat zdejší jedinečnou flóru. Na celém souostroví existuje kolem dvou tisíc druhů rostlin, z toho jedna třetina jsou endemické druhy. Velkou část těchto neobyčených rostlin najdete na ostrově Tenerife, mezi nimi zejména vzácné subtropické druhy.

  Ostrovy jsou rozděleny od moře až po horská pásma do několika vegetačních zón - najdete tu jak rostliny pouštní (například datlové palmy nebo opuncie), přes dračince, jalovce, vavříny, voskovníky a borovicové porosty, až po kleče a fialky, jež rostou pod horskými vrcholy.

  Na místních trzích si můžete koupit plody opuncií, neboť tyto rostliny jsou rozšířeny všude po okolí. Zajímavostí na ostrovech jsou i tzv. araukárie, což jsou jehličnaté stromy, které vypadají jako pravidelné sestříhané jedličky.

  Na každém rohu najdete na Kanárských ostrovech dračinec, a zejména pak na Tenerife, jehož rostliny dosahují místy až 20 metrů. Kanárské borovice se vyznačují zvláště dlouhými a hustými jehličkami a pro ostrovy jsou velmi důležité tím, že zásobují vodou - zadržují vláhu v podzemních přírodních rezervoárech. Rovněž zdejší vavříny se podílí na kondenzaci vláhy. Vavřínové stromy tvoří husté porosty, které zadržují vláhu a chrání oblast před vysoušením.

  Prakticky veškeré rostlinstvo, které se vyskytuje na všech Kanárských ostrovech, je soustředěno v překrásné botanické zahradě Jardin Botánico Canario Viera Clavijo na ostrově Gran Canaria, kde si přijdou na své milovníci tropické i subtropické květeny.

  Španělská vláda dobře ví o výjimečnosti svého autonomního území a snaží se uchránit krajinu před přívaly turistů. Kromě 4 biosférických rezervací bylo vyhlášeno i 146 chráněných krajinných oblastí, v nichž žije asi 540 endemitů.

  Na ostrovech jsou patrné různé vegetační zóny s výskytem rostlin pouštních, datlových palem a opuncií, dračinců, jalovců, vavřínů a voskovníků. Výjimkou nejsou ani rostliny horské, jako je borovice a kleč. Právě kanárská borovice hraje významnou roli při zavlažování a z mízy až 20 metrů vysokého dračince se lihuje tradiční pálenka. Teplé klima vyhovuje i uměle pěstovaným květinám.