Kuvajt Kuvajt

  • Flóra

    Kuvajt o rozloze 17 820 km2 pokrývá z 90 % suchá a vyprahlá poušť. Pouze 8 % země tvoří pastviny. Země nemá žádné hory, žádná jezera, žádné řeky. Drsné klima s teplotami okolo 50 oC v létě a s nočními mrazíky v zimě přežije asi 400 druhů rostlin. V poušti rostou traviny, slanomilné keře a v oázách datlové palmy. V okolí hlavního města byly uměle vysazeny mangrovníky, aby pomohly stabilizaci pobřeží.