Libye Libye

  • Flóra

    Fauna a flóra Libye je ovlivněna podnebím v jednotlivých částech země. Na pobřeží se stýká vliv Středozemního moře a suchých a horkých pouštních větrů. Nejvíce srážek padá v oblasti Jabal na severu země. Mohou vyvolat i krátké záplavy. Voda se rychle vypařuje, řeky se proměňují ve vádí a země bojuje s nedostatkem vody. Většinu území zaujímá Libyjská poušť se suchým podnebím. Sem tam se objeví oáza se zelenými datlovými palmami a fíkovníky. Pobřežní pás lemují oleandry, buganvilie, lilie, akácie, olivovníky a citrusy. Veškerá zemědělská půda se soustřeďuje na severu Libye. Pěstují se citrusy, olivy a fíky. Na pobřežní nížiny navazuje pohoří ve výšce okolo 800 metrů nad mořem. Pokrývají ho horské louky, traviny a lesy.