Myanmar (Barma) Myanmar (Barma)

  • Zdraví

    O zdravotní péči v Myanmaru nejsou dostupné informace.
    V případě nouze lze kontaktovat zastupitelský úřad ČR v Bangkoku nebo konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí Myanmaru, tel 221538, ústředna 222844. Nebo v případě krajní nouze pobočku Transakta Myanmar Ltd., tel. 542997