Myanmar (Barma) Myanmar (Barma)

 • Vlastnosti elektrické sítě

  Elektrické napětí je 220/230V, 50 HZ, v Barmě totiž dochází k častým výpadkům elektrického proudu.

 • Další upozornění

  Doporučuje se kupovat pouze balenou vodu v plastových lahvích, voda z vodovodu je nepitná a mohla by způsobit zažívací potíže. Nejlepším a nejbezpečnějším stravováním je čerstvé ovoce, avšak musí být pečlivě omyto pod kupovanou balenou vodou. Důležité je dodržovat všechna základní hygienická pravidla a mít zásobu základních léků (proti průjmu, zvracení apod.).

  Ženy i muži by měli mít zakrytá ramena a celé nohy. Kalhoty jsou tedy slušností i u mužů.

  Myanmar není v důsledku napjaté vnitropolitické situace a vlády vojenského režimu turisticky tak navštěvovaným státem, jako je tomu v případě Thajska a dalších států regionu, i když samotná země má dostatek atraktivních historických památek. Cizinci přijíždějící do země jsou prakticky na každém kroku pod dohledem policejních orgánů a možnosti jejich pohybu a cestování po zemi jsou z různých důvodů omezované. Rozhodně se v případě individuální turistiky doporučuje kontaktovat místní CK, a také si zajišťovat dopravu s předstihem a počítat s dostatečnou časovou rezervou pro návazné spoje.

  K cestě do Myanmaru lze použít pouze letecké spojení, není možné používat suchozemské hraniční přechody. Podle sdělení velvyslanectví Myanmaru v Bangkoku nelze k cestě do země použít ani soukromé vozidlo.

  Velice nebezpečný je pohyb v blízkosti thajsko-myanmarských hranic!

 • Telefonování

  Předvolba: +95