Španělsko Španělsko

 • Cestovní doklady

  V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP má každý státní příslušník právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (čl. 18 Smlouvy o založení ES).

  Vstup a pobyt je umožněn bez zvláštních omezení po předložení platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti (občanský průkaz ČR vydaný po roce 1993, tzn. typ identifikační karty). Pouze případy odůvodněné veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví by mohly toto právo ovlivnit.

  Doklad předkládají cestující v letadle, příp. v některém ze španělských přístavů. Při využití vlakové dopravy nebo cestování vlastním automobilem jsou průkazy kontrolovány při vstupu do schengenského prostoru (v rámci tohoto prostoru pak již dílčí hraniční kontroly nejsou zavedeny).

  Není vyžadováno razítko s datem vstupu do schengenského prostoru, prokázání účelu pobytu ani zpáteční jízdenky nebo určitá výše finančních prostředků.

  Motoristé ale potřebují mezinárodní řídičský průkaz a tzv. zelenou kartu.

  Baleárské ostrovy od 1. července 2016 zavedli ekologickou daň pro turisty do 2 eur/denně na osobu podle typu ubytování.

 • Víza

  Od 1.5.2006 mohou čeští občané dlouhodobě pobývat a pracovat v ES v rámci volného pohybu pracovních sil v EU. Není potřeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum. Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (zdravotní péče se platí z daní) a na finančním úřadě k placení daní.

  Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2. 4. 2007 povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro placení daíá a pojištění v rámci zaměstnání, při koupi nemovitosti, auta, apod.).

  Pro bližší informace o povolení k pobytu ve Španělsku, systému přihlašování apod. doporučujeme se obrátit na kancelář cizinecké policie příslušnou dle místa pobytu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra Španělska.). Nebo je možné konzultovat informace pro cizince uvedené na webových stránkách MV Španělska (www.mir.es, sekce extranjeros) nebo na webových stránkách MPSV Španělska. (extranjeros.mtas.es). Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

  Vstup ČR do EU může mít zároveň vliv na postavení občanů, kterým byl v minulosti do schengenského prostoru zakázán vstup. Občané ČR, kteří v něm byli označeni za osoby nežádoucí a z tohoto důvodu zaneseni do Schengenské informační databáze (SIS I), jsou od 1.5.2004 automaticky z tohoto registru vymazáni. Vedle této databáze existují ovšem i databáze národní. Byl-li záznam učiněn rovněž do národní databáze, je na zvážení dané země, přehodnotí-li rozhodnutí svých orgánů a provede výmaz. Občan, který si je vědom možných komplikací spojených s pobytem na území určitého členského státu, by se měl ve vlastním zájmu u národních úřadů příslušného státu na výmaz záznamu z národního rejstříku informovat, jinak jeho pobyt na území tohoto státu může mít trestně-právní či správně-právní důsledky. Španělsko provede výmaz z národní databáze za lehčí přečiny automaticky. Pokud k vyhoštění došlo výměnou za spáchaný trestný čin, výmaz se neprovede. Občané, kteří mají zájem o prověření, zda byli vyškrtnuti z národní databáze Španělska, se musí individuálně obrátit přímo na španělský orgán, který o vyhoštění rozhodl, nebo na centrálu Cizinecké policie Španělska, ulice General Pardiňas 90, 28006 Madrid. České velvyslanectví v Madridu tyto žádosti nemůže zprostředkovat.

 • Celní a devizové předpisy

  Celní kontroly byly v rámci Evropské unie zrušeny; dovoz určitého zboží od daného limitu již není posuzován jako pro vlastní potřebu a je proto nutné jej celně deklarovat.

  Bezcelně lze přivézt - cigaret 800 ks, doutníků 200 ks, malých cigárek 400, 1 kg tabáku. Dále 10 l tvrdého alkoholu, 20 l nápojů se středním obsahem alkoholu (např. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktů a 110 l piva.

  Dovoz a vývoz hotovosti je limitován jedním milionem španělských peset.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/spanelsko/cestovani/index.html)