Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

  • Fauna

    Čisté mořské vody omývající břehy Emirátů skrývají velice pestrý a barevný podmořský svět. Mnoho turistů tak využívá možnost potápění, nebo se účastní výprav za pozorováním delfínů a velryb. Co týká suchozemských živočichů, symbolem arabského světa je jistě velbloud, který má místo v běžném životě Arabů. Konají se zde tradiční velbloudí dostihy a dokonce velbloudí soutěže krásy. Taková se pořádá např. v Emirátě Abu Dhabi a na majitele nejkrásnějších velbloudů čeká vysoká finanční odměna, nebo velice hodnotné ceny. Kromě velbloudů a běžných domácích zvířat se zde vyskytují zajímavé druhy chráněných živočichů, kteří dokáží přežít v poušti, a které za bílého dne jen těžko uvidíte. V poušti žije např. zvláštní druh pouštního ptáka připomínající slepici Chlamydotis undulata, vzácný druh rysa stepního karakal, nebo Gordonova divoká pouštní kočka. Z kočkovitých šelem se v SAE vyskytuje také arabský leopard. SAE jsou dále domovem vlka arabského, hyeny pruhované, či divoké kozy, které se říká tahr arabský. Velice ohroženým druhem je přímorožec arabský a je vynaložena veliká péče na jeho záchranu. Vyskytuje se např. v rezervacích na území emirátu Sharjah.