Velká Británie Velká Británie

  • Flóra

    Velká Británie má mírné podnebí, které je ovlivněno Atlantským oceánem. Počasí je proměnlivé a to hlavně na menších ostrůvcích. Na západním pobřeží jsou srážky na denním pořádku, východní pobřeží je proti tomu dost sušší. Velkou část zabírají lesy mírného pásu. Ze 45% jsou zde pastviny, 25% je obdělané půdy, lesy z 11%. Nádherná je divoká skotská vysočina. Zde se tyčí nejvyšší hory Velké Británie a také známá jezera loch a svou záhadnou příšerou proslavené jezero Loch Ness (396 km), přes které prochází Kaledonský průplav. Vůbec největší horou království, která se zde nachází, je Ben Nevis (1344m).

    Dalším obdivuhodným místem jsou ostrůvky zvané Hebridy. Směrem na jih ubývá pohoří a nastupuje Středoskotská nížina, kde je kvalitní zemědělská půda. Severní Irsko je od Skotka odděleno Irským mořem. Jsou zde velké zátoky a také Lough Neagh, což je největší jezero Britských ostrovů. V Severní Anglii se nachází horské pásmo Pennin, dále vápencové a žulové hřbety. Dále připočítejme nádherná jezera. Wales je místo plné nádherné zeleně i holých hor, říček, velkých travnatých ploch a zemědělci obdělané půdy. Velkou část zabírá Kambrické pohoří, jezera a dokonce i vodopády. Střední Anglie je více rovinatá, na východním pobřeží nížinatá. Jihovýchod ostrova je hustě zalidněn, je zde kvalitní půda a pahorkatiny Downs. Na jihozápadě jsou vřesoviště a přímo na pobřeží omývají vlny Atlanského oceánu majestátné skály. Z fauny je zde horský skot, ovce, jelen, kůň, tuleň či treska.