Bahrajn Bahrajn

  • Flóra

    Ostrovní stát Bahrajn pokrývají z velké části písečné duny a bažiny, kde přežívají jen slanomilné rostliny. Severní pobřeží je zavodňované a využívané k zemědělství. Pěstují se datlové palmy, citrusy a vojtěška. V období dešťů se objevují různé druhy voňavých květin. Chráněné území Al Areen vzniklo v roce 1976 a soustřeďuje zástupce bahrajnské fauny a flóry.