Belgie Belgie

 • Vlastnosti elektrické sítě

  Napětí: 230 V
  Frekvence: 50 Hz

  V Belgii se setkáme se stejným typem zástrček, jaké jsou v České republice. Není tak nutné shánět žádné speciální adaptéry.

 • Další upozornění

  Belgie patří k poměrně bezpečným zemím. Nicméně je potřeba, aby v místech velké koncentrace osob, kde dochází ke kapesním krádežím, lidé nepouštěli zavazadla z rukou a byli velmi ostražití.

  Upozornění pro turisty cestující autem - pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou velmi vysoké. Kontrolní zařízení se často objevují na dálnicích i ve městech. Předepsaná rychlost na belgických dálnicích je 120 km/h, na silnicích mimo město 90 km/h a ve městě 50 km/h. Řidiči by měli dodržovat doporučenou rychlost předepsanou dopravními značkami zejména v daných úsecích.

  Pro cestování městskou hromadnou dopravou doporučujeme zakoupit si jízdenky MHD na stanicích metra, v novinových stáncích či přímo v dopravním prostředku, ceny případných pokut jsou vysoké.

  V Belgii se oficiálně mluví francouzsky (valonská část + Brusel), vlámsky (vlámská část + částečně Brusel) a německy (germanofonní společenství). Většinou je možné se domluvit i anglicky. Upozorňujeme na dvojjazyčné názvy měst, které se vyskytují ve valonském nebo ve vlámském názvu podle toho, v jakém regionu se turista nachází (Brusel/Bruxelles, Gent/Gand, Leuven/Louvain, Mons/Bergen atd.) Doporučujeme, aby si turisté předem zjistili, jak se město, které se chystají navštívit, nazývá.

 • Telefonování

  V Belgii je nutno i při místních hovorech vytáčet předčíslí města (např. Brusel má 02). Při volání ze zahraničí nula odpadá.
  Mezinárodní předčíslí Belgie je 0032.
  Telefonní čísla různých naléhavých služeb se volají po Belgii bez volacího znaku.