Belgie Belgie

  • Fauna

    Díky velkému množství zeleně, lesů a hornatých oblastí žije v Belgii poměrně mnoho druhů zvířat. Mnohá z nich však dnes žijí převážně v rezervacích, kterých se po celé zemi nachází nemálo. Právě tyto rezervace mají velkou zásluhu na tom, že se v belgické přírodě zase začínají objevovat mnohé vzácné, takřka již vyhynulé druhy zvířat. Nejvíce belgickou krajinu obývají zástupci z říše ptactva. Údajně zde žije až 436 druhů, mezi kterými můžeme nejčastěji zahlédnout například skřivany, čápy, rorýse, vlaštovky, datly, racky, vrabce, papuchalky a mnoho dalších. Pokud zavítáte do lesa, pak můžete při troše (většího či menšího) štěstí vidět třeba lišky, srnce, divoká prasata, divoké kočky, rysy nebo jeleny. Jelikož je belgický venkov poměrně hojně využíván pro zemědělské účely, není vzácností pak na loukách zahlédnout ovce nebo krávy. Občas je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť jejich stáda se čas od času vydají přes silnici na druhou louku, a je tedy třeba počkat, než zvěř přejde.