Belgie Belgie

  • Zdraví

    Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění. Doporučuje se zařídit si na cestu a pobyt připojištění, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu (např. repatriace) nebo úmrtí.

    V Belgii se za lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.