Belgie Belgie

 • Důležité kontakty


  100 - Záchranná služba & hasiči
  101 - Federální policie
  103 - Dítě v tísni
  105 - Belgický červený kříž
  106 - Krizová linka
  110 - Evropské centrum pro ztracené děti
  112 - Evropská krizová linka
  1204 - Informace o telefonních číslech v zahraničí (nizozemština) a 1304 (francouzština)
  1207 - Informace o telefonních číslech v Belgii (nizozemština) a 1307 (francouzština)
  070/344344 – ztracená nebo ukradená karta
  02/723323 – letiště v Bruselu (Zaventem)
  0900/700 00 (volání z Belgie) – letiště Zaventem – helpdesk
  02/210 64 30 – ČSA Brusel
  02/2139111 – Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu


  Velvyslanectví České republiky v Belgii (Ambassade de la République tcheque):
  154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles
  Tel.: +322/6418930, sekretariát vv-6418932, zást.vv.-6418935, konzulka - 6418943, FHÚ-6418933, ÚPO-6418936, 6418937
  Fax: +322/6418931, KO-6418944
  Nouzová linka: +32/477/257104
  E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
  Konzulární úsek: consulary_brussels@mzv.cz
  Web: www.mzv.cz/brussels
  Vedoucí úřadu: Ing. Ivo ŠRÁMEK, velvyslanec
  Provozní hodiny: po-pá 8-16.30 h


  České centrum v Belgii:
  150-2 Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles
  Tel.: +322/6418949
  E-mail: brussels@czech.cz
  Web: www.brussels.czechcentres.cz
  Vedoucí úřadu: Kristina Prunerová, pověřena řízením ČC
  Provozní hodiny: schůzku se zástupci ČC je možné domluvit po telefonu nebo e-mailem


  Velvyslanectví Belgického království:
  Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
  Tel.: 257 533 524
  Fax: 257 533 750
  E-mail: prague@diplobel.fed.be
  Web: www.diplomatie.be/prague
  Vedoucí úřadu: J.E. pí. Renilde LOECKX, velvyslanec
  Provozní hodiny: 8.30-12.30 a 14-17 h (po-pá)