Belgie Belgie

 • Cestovní doklady

  Není potřeba předkládat žádný cestovní doklad.

 • Víza

  Každý státní příslušník ČR má právo na pobyt v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Toto právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

  Při pobytu delším než tři měsíce je třeba na místním úřadě ("commune") udělat prohlášení o příjezdu (declaration d´ arrivée) a následně požádat o povolení k pobytu.

 • Celní a devizové předpisy

  Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a chrakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

  Zakázaný nebo omezený je dovoz:
  - některých druhů živých zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.), či výrobky z nich (slonovinové sošky)
  - některé druhy rostlin
  - různé výrobky z masa a některé uzeniny
  - střelné a bodné zbraně
  - předměty kulturní či náboženské hodnoty, starožitnosti

  Při cestování se psem, kočkou a fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.