Belgie Belgie

  • Flóra

    Většina belgických lesů je tvořena listnatými stromy, pouze v Ardenách se zároveň hojně vyskytují i jehličnany a v některých oblastech jsou četná vrchoviště. Mezi listnatými stromy zde rostou nejčastěji duby, buky, břízy a jilmy; z těch jehličnatých pak převažují smrky či borovice. V nížinách je krajina hojně využívaná pro zemědělské účely, a je tak tvořena převážně rozsáhlými poli a širokými loukami, na kterých se pase dobytek.