Belize Belize

 • Důležité kontakty

  Červený kříž: (501) 227 33 19
  Hasiči: 911
  Policie: 911


  Honorární konzulát České republiky v Belize:
  6 Westby Street, Orange Walk Town, P.O.Box 164
  Tel.: +501/322 22 25, 322 33 73
  Fax: +501/322 25 28
  E-mail: nreloskot@gmail.com
  Vedoucí úřadu: Joseph Boris LOSKOT, honorární konzul
  Provozní hodiny: po-pá 9-12 a 14-17 h
  Pozn.: Diplomatickou a konzulární působnost pro Belize má ZÚ Mexiko


  Velvyslanectví České republiky v Mexiku (Embajada de la República Checa):
  Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 México
  Tel.: +52/55/55312544, 55312777
  Fax: +52/55/55311837
  Nouzová linka: +52/1/55/21092399
  E-mail: mexico@embassy.mzv.cz
  Ekonomický úsek: Commerce_mexico@mzv.cz
  Web: www.mzv.cz/mexico
  Vedoucí úřadu: Ing. Jiří HAVLÍK, velvyslanec
  Provozní hodiny: po-pá 8-16.30 h
  . po, st, pá 9-12 h


  Konzulát Belize:
  Karmelitská 375/21, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
  Tel.: 257 532 263
  Fax: 257 532 263
  E-mail: consulate.belize@atlas.cz
  Vedoucí úřadu: p. Antonín ŠIMEK, honorární konzul
  Provozní hodiny: 9-17 h (po-pá)