Belize Belize

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas s platností nejméně dalších 6 měsíců, zpáteční letenka nebo prokázání se prostředky na zpáteční cestu.

  Při cestě automobilem nebo jiným motorovým vozidlem je vyžadován řidičský průkaz, doklad o vlastnictví automobilu či motor. vozidla a doklad o pojištění vozidla (může být zakoupen na hraničním přechodu při vstupu do země).

 • Víza

  Občané ČR mohou vstoupit na území Belize bez víza a pobývat po dobu nepřesahující 30 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost či studijní pobyt. O prodloužení pobytu nad 30 dnů lze požádat příslušné imigrační úřady přímo v Belize.

  Při vstupu na území Belize mohou migrační úředníci požadovat, aby turista prokázal dostatečné finanční prostředky na pobyt v Belize, jejich výše není přesně stanovena. Doporučujeme proto předkládat platnou kreditní kartu, která je při vstupu do země akceptována.

 • Celní a devizové předpisy

  Dovoz a vývoz střelných zbraní a předkolumbovských památek podléhá přísné kontrole celních orgánů. Speciální předpisy se vztahují na dovoz a vývoz rostlin a zvířat.
  Od cla je osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter a je vzhledem k druhu a množství určeno k uspokojování osobních potřeb cestujícího vyjma zboží pro obchodní účely. Bezcelně lze dovézt např. 1 litr alkoholu nebo vína, 250 g tabáku, 50 doutníků nebo 200 cigaret.

  Neexistuje povinnost povinné směny valut ani hranice povinného množství prostředků na pobyt.