Indonésie Indonésie

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců. Při příletu do Indonésie je nutné vyplnit pasovou průvodku a uchovávat jí v pase po celou dobu pobytu v zemi. Odletový díl pasové průvodky se odevzdává pasovému úředníku při odletu ze země a za jeho ztrátu hrozí pokuta.

 • Víza

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
  Pro pobyt v Indonésii potřebujete platný cestovní pas s vízem. Pokud má váš pobyt trvat do 30 dní, můžete získat 30denní vízum za poplatek 35,- USD po příletu na indonéském letišti či příjezdu do přístavu. Popříletové vízum lze jednorázově za další poplatek na imigračním úřadě prodloužit o dalších 30 dnů na celkovou maximální dobu 60 dnů. 7-denní víza jsou zpoplatněna částkou 15,- USD.

 • Celní a devizové předpisy

  Cestovní pas je dostačující pro návštěvu Indonésie, zkontrolujte si ale datum platnosti. Musí být platný ještě 6 měsíců po skončení vašeho pobytu. Je vhodné udělat si fotokopii pasu a rodného listu, pro případ komplikací. Bezvízový pobyt v krajině je možný pokud nepřekročíte období 60 dnů.